Om Sportshuset

2018
2018

Sportshuset er bygget i 1935 og er tegnet af arkitekterne Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen.

Huset er bygget i funkisstil og har en bevaringsværdi på 3 og er dermed en bygning, som i kraft af arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er et fremtrædende eksempel inden for denne slags bygninger.

Læs mere om bygningens bevaringsværdi her
EF Sportshuset
Garageanlæg

Sportshuset blev indviet 16. februar 1935, hvor arkitekterne Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen var til stede med håndværkere og bygherre. Lejlighederne blev fremvist med inventar og beboere – og ligeledes vises omgivelserne og de omkringliggende huse i ”den engelske haveby”, som det kan ses i filmklippene.

Se de 2 filmklip fra Filmcentralen

Indvielsen af Sportshuset 16. februar 1935
Modernistisk lejlighedskompleks

Sportshuset på Ulrikkenborg Allé/Christian X’ Allé fotograferet lige efter indvielsen af boligejendommen i 1935.
Sportshuset på Ulrikkenborg Allé/Christian X’ Allé fotograferet lige efter indvielsen af boligejendommen i 1935.

Oprindeligt var der indrettet gymnastiksal og omklædningsrum på 3. sal, men i 1939-40 blev disse omdannet til penthouselejligheder.

Uddrag fra artikel i Berlingske Tidende:

”Alene navnet ”Sportshuset” signalerer funktionalisme. 1930’erne var en tid, hvor man gik ind for kropskultur og en sund sjæl i et sundt legeme. Derfor blev der indrettet gymnastiksal og omklædningsrum på 3. sal, så man let kunne gå fra sin lille lejlighed og hen at motionere.
Der var også planer om tennisbaner på det flade tag, men det blev ved planerne, og allerede i 1930-40 blev gymnastiksalen nedlagt, og der blev indrettet 2 penthouselejligheder i stedet”


(Kilde: Berlingske Tidende ”Et sundt legeme i et sundt hus” af Gitte Just, 4/9-2005)

Sportshusets slagter (tv) og bager (th)
Sportshusets slagter (tv) og bager (th)
Sportsbageren. 
Butik nedlagt 86-87
Sportsbageren.
Butik nedlagt 86-87

Artikler om Sportshuset

Forfatteren Thorstein Thomsen har boet i Sportshuset og skriver således om sit barndomshjem.

Her er uddrag fra hans bog ”I Kongens Lyngby"

”Går vi i stedet fra Ulrikkenborg Plads og ad Ulrikkenborg Allé, når vi til Sportshuset, hvor jeg er vokset op. Ejendommen er tegnet af Einar Rosenstand og Edgar Jørgensen ligesom hele den engelske haveby, der ligger her til venstre for Ulrikkenborg Allé ned til Hollandsvej og tilbage ad Blomstervænget.
Sportshuset var den første af de fire ejendomme i krydset Ulrikkenborg Allé-Christian X’s Allé. Det stod klar i 1935 og var det mest avancerede byggeri. Projektet har undervejs været tegnet med tennisbaner på taget. De blev ikke anlagt, men på tredjesalen, hvor der nu er to penthouselejligheder, var der i de første år en lang gymnastiksal, som blev brugt til sport og til andre fælles aktiviteter. Forfatteren Soya – han boede på Christian X’s Allé 100 og havde tre børn – afholdt flere fastelavnsarrangementer, hvor kvarterets børn kom udklædte og slog katten af tønden. Oprindeligt var de to fløjes tage indhegnede og udgjorde store tagterrasser«.


(Kilde: Thorstein Thomsen, ”I Kongens Lyngby”, Frydenlund 2016, side 68)


(Kilde: "Januar 2017 - Liebhaverboligen *191 - side 55")
(Kilde: "Januar 2017 - Liebhaverboligen *191 - side 55")