Energimærkning

Vi har gennemført ny energimærkning i 2021.

Ved løbende investeringer og vedligehold har vi efter 10 år opnået af flytte den lovpligtige mærkning fra D til B.

Større vedligeholdelses- og renoveringsprojekter

Se oversigt over gennemførte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter fra 2003