Vinduesudskiftning

Sportshusets facader er klassificeret bevaringsværdige.
Det er derfor vigtigt at overholde nedenstående krav, når vinduer og døre skal udskiftes.

Nedenstående er modtaget fra Plan og Byggesag den 7. januar 2021:
I forhold til byggetilladelse, så er jeres vinduer undtaget energikravene jf. BR18 §278 stk.3, da der er tale om en bevaringsværdig bygning, hvorfor en eventuel ændring i BR18 er underordnet.

Vi har planmæssig godkendelse til fortløbende udskiftning af vinduer og døre - også ud over den oprindelige 3-årige periode.


Alle ordrer til Velfac skal mærkes
Projekt: 40019862/Kgs. Lyngby, Ulrikkenborg alle 35