Kælderrum

Alle ejere har brugsret til et kælderrum.
Ved eventuelt salg har bestyrelsen ret til at omfordele kælderrum.

Find oversigt over kælderrum: